Obec Těškov

Obec Těškov se nachází v plzeňském kraji v blízkosti města Rokycany a její průměrná nadmořská výška se udává 500 m. n. m. Ves je situována v kotlině otevřené směrem k jihovýchodu, z ostatních směrů je obklopena lesy, ze kterých se nad jejím okolím vypínají vrchy Sirská hora (589 m. n. m.), Čihadlo (653 m. n. m.), Hrad (680 m. n. m.) a Radeč (745 m. n. m.). První písemné zmínky o obci Těškov pocházejí již ze 14. století. V této době se psal název obce v podobě TĚŽKOV a byl odvozen od slova TĚŽITI, neboť v blízkosti obce na vrchu Radeč se těžila železná ruda. Druhé vysvětlení pro název obce se odvozuje od slova TĚŽÁK, což dříve znamenalo sedlák, který zde velmi těžce obdělával půdu a těžil z ní produkty ke své obživě.

V současné době žije v obci 310 obyvatel, pro další rozvoj obce nabízí obecní úřad stavební parcely pro výstavbu rodinných domků. Z pohledu občanské vybavenosti je obec plynofikována, velmi kvalitní vodu poskytuje vybudovaný obecní vodovod. Svoz komunálního odpadu je zabezpečen a rovněž tříděný odpad je z obce odvážen profesionálními firmami. V obci je prodejna smíšeného zboží, která zabezpečuje dostatečný sortiment potravin a dalších produktů. Služby poskytované místním pohostinstvím jsou na velmi dobré úrovni a ke spokojenosti místních obyvatel, hostů i turistů především v letním období. Vedle kvalitního životního prostředí a vhodných podmínek pro trvalé bydlení je v okolí obce celá řada turistických cest včetně nově výbudované cyklotrasy 2153. Obec leží napravo od železnice Praha – Plzeň vzdálené od železniční stanice Mýto nebo Holoubkov necelé 3 km. Dálnice D 5 Praha – Plzeň umožňuje velmi rychlé spojení s Prahou vzdálenou 65 km nebo s Plzní vzdálenou 30km, neboť je velmi blízko dálniční sjezd 50 Mýto – Holoubkov.