Pravidla soutěže

Věk minimálně 18 let.
Platný řidičský průkaz.
Způsobilost k právním úkonům
Podepsání startovního prohlášení.
!!! – Závodník musí mít helmu. – !!!

!!! Všem soutěžícím a pořadatelům je přísně zakázána konzumace alkoholu před a během závodu !!!

!!! Všem účastníkům jsou zakázány tréninkové jízdy na trati. Porušení zákazu se bude trestat diskvalifikací !!!

kompletní pravidla naleznete zde